Publieke Dienstverlening Op de Kaart
Omgeving productie

PDOK biedt toegang tot verschillende webservices, via verschillende koppelvlakken. Deze staan beschreven in de Producten Diensten Catalogus (PDC) welke te vinden is op de FAQ-pagina op de PDOK-website. Met de partners van PDOK zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en performance van deze services. Deze afspraken gelden voor alle webservices die via PDOK beschikbaar zijn. Ook deze afspraken vindt u in de Producten Diensten Catalogus.

Voor het gebruik van de webservices zijn een aantal gedragsregels afgesproken, welke ook terug te vinden zijn op de FAQ-pagina op de PDOK-website. Zo kunt u van de PDOK organisatie bijvoorbeeld verwachten dat wij duidelijk zijn over ons dienstenniveau en dat wij u tijdig informeren over wijzigingen in de voorziening. Van u als gebruiker van de webservices verwachten wij dat u handelt in de geest van het gebruiksdoel en dat ook u ons op de hoogte houdt van wijzigingen in uw organisatie die het gebruik van PDOK raken.

Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met PDOK.

PDOK website
PDOK forum / GEOforum